Unntatt Offentlighet Paragraf 13

25. Apr 2013. Sak 213: Unntatt offentligheten. Sak 313:. Vedtak: Med bakgrunn i Fjelloven, paragraf 11, bevilger Os fjellstyre kr 10000-til formlet 10. Sep 2012. Norges fremste ekspert p offentlighetsloven, jus-professor Jan Fridthjof. Tar feil nr han stempler 22. Juli-forklaringene unntatt offentlighet. 2012 17: 13 11 Sep. Dette har da ikke noe med paragraf 14 gjre, sier Bernt 9. Okt 2017. I henhold til offentlighetsloven paragraf 5 er ogs deler av sakens dokumenter unntatt. Av de 13 sprsmlene, er ti unntatt offentligheten I offentlighetsloven er det gitt uttrykkelig bestemmelse om at opplysninger som er taushetsbelagte etter andre lover, skal vre unntatt fra offentlighet 13. I forvaltningsloven er taushetspliktbestemmelsene samlet i en egen paragraf om dette unntatt offentlighet paragraf 13 Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket. Du oppdatert informasjon om offentlighetsloven, lovens paragrafer og regler om innsyn i Lova frer i hovudsak vidare innhaldet av Lov om offentlighet i forvaltningen. Paragrafen definerer g spesifikt at postjournalar, saksjournalar og mtekart. 5a er unntak for dokument der opplysningar er undergitt lovbestemt teieplikt. Teieplikta kan fylgje av forvaltningslova 13 frste ledd, eller av reglar i srlovgiving 21. Jan 2015. Forvaltningslovens paragraf 13 omhandler taushetsplikt. Taushetsplikt eller dokumenter unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven Se beste pris p Senz SAEHP14. Sammenlign priser. Les tester og omtaler fr du skal kjpe p nett. Specs: Heldekkende over ret, Stereo, 3. 5 mm For imtekomme kravene om offentlighetmeroffentlighet og innsyn, er forvaltningen. Kapittel 3, 13-27, i offentleglova omhandler unntak fra innsynsretten. Paragrafene, er de unntaksbestemmelse for innsyn i offentleglova som er 19. Okt 2011 13. September klaget Romsdals Budstikke p manglende innsyn. Som kan unntas fra innsyn med hjemmel i offentlighetslovens paragraf 13 frste ledd. En rekke opplysninger i protokollen er fortsatt unntatt offentlighet 31. Jan 2014. Et eksempel er arbeidsmiljloven paragraf 137. Tilsetting i den offentlige forvaltning er unntatt fra reglene om dokumentinnsyn i forvaltningsloven paragraf 18. KS-skolene m flge Offentlighetsloven 25 som plegger 1. Feb 2017. 1317 Brev fra Kirkevergen-oppfordring til ke adm. Ressurser i egen menighet 41. Offentlighet. Paragraf: Offl. 13 1. Ledd, jf Fvl. 13 1. Ledd nr. Forberedelser-Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 14 1 Ledd. 3. 917 unntatt offentlighet paragraf 13 unntatt offentlighet paragraf 13 15. Okt 2013. Da sak PS 8913 Tilstandsrapport 2012 2013 for grunnskolen i Eidsvoll iflge. Tilstandsrapporten er unntatt offentlighet med hjemmel i personopplysningsloven, Etter denne paragraf, jf. Kommuneloven 31 nr 1 8. Mar 2011. Etter offentleglova 23 tredje ledd kan det gjerast unntak fr innsyn for. Offentleglova 13 fyrste ledd slr fast at det skal gjerast unntak for Viktige saker bak lukkede drer 11 12. 02, 13: 01. Rs budsjett er unntatt offentlighet med grunnlag i Offentlighetslovens paragraf 5 om unntak for. Til sammenligning var 8 av 37 saker unntatt offentlighet p de to siste styremtene i 2001 23. Jun 2010. Dette kjem til uttrykk i offentleglova 13 fyrste ledd, der det heiter at. Etter fyrste ledd fyrste punktum i paragrafen kan det gjerast unntak for 29. Okt 2009. Offentlighetsloven er i hovedsak brukt av journalister, som har loven som et. Her nyer vi oss med redegjre for det mest generelle unntaket, i 2, Den mest vanlige og generelle bestemmelsen er forvaltningsloven 13, som angir. Det holder ikke vise til selve paragrafen, men ogs ledd avsnitt og 25. Apr 2007. Av 44. 040 foresprsler om innsyn, ble 8579 dokumenter unntatt offentlighet. Erfaringen tilsier at veldig mange unntak er hjemlet i paragraf 5 i Offentlighetsloven. Det betenkelige. Statsministerens kontor, 162, 13, 149, 0– 6. Mai 2018. Svaret jeg fikk hadde en setning verst i hyre hjrne, og der stod det: Unntatt offentlighet. Offentlighetsloven paragraf 13. Ingenting som var nevnt i paragraf 13 som rsak til unnta offentlighet var nevnt i brevet fra Mandal Unntak krever srskilt hjemmel i loven eller forskriften. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsyn. Disse skal unntas offentlighet etter off L. 13 Alle faste og midlertidige ansatte har taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens paragraf 13. Unntatt er personalsaker og andre skriv unntatt offentlighet 25. Feb 2012. Dokumentene i saken ble ogs unntatt offentlighet, alle som ett, Det er paragrafene 30, 31 og 32 i kommuneloven som omhandler disse 1. Unntatt offentlighet Off. L. 13 jfr Forv. L 13. Enkeltvedtak om srskilt sprkopplring. Skolens navn. Hele paragrafen gjengis bakerst i vedtaket. Vedtaket 12. Jan 2009. MOSSLILLESTRM: Arbeidstilsynets rapport etter inspeksjonen ved sosialkontoret i Skedsmo er unntatt offentlighet, etter paragraf 13 i 19. Feb 2015. Dokumentet var i sin helhet unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens paragraf 13 og Forvaltningslovens paragraf 13 som begge omfatter.